Đường dây nóng: 0908 34 44 46

  • 1
  • 1
Ứng dụng

MIG cung cấp đa dạng các loại khí và các giải pháp cho phần lớn các lĩnh vực. Để có thể cung cấp các thông tin theo yêu cầu một cách trực tiếp nhất, chúng tôi đã phân loại các loại khí và các ứng dụng theo các lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi muốn làm nhiều hơn việc chỉ là một nhà cung cấp khí thông thường cho khách hàng bằng cách cung cấp cả các giải pháp kỹ thuật đồng bộ theo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi mang lại sự sáng tạo, đổi mới và chuyên môn sâu cho một số lớn các quy trình và các ngành công nghiệp.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất:

Ngày Tháng

Tên Sản Phẩm

Bảng Giá
09/06/2016

Bảng giá khí công nghiệp
Bảng giá khí Acetylen C2H2
Bảng giá khí Argon
Bảng giá khí CO
Bảng giá khí CO2
Bảng giá khí CO2 rắn- đá khô
Bảng giá khí Hydro
Bảng giá khí SO2
Gọi 0918 377766


10/06/2016

Bảng giá khí y tế
Bảng giá khí Oxy thở tại nhà


Gọi 0918 37776611/06/2016

Bảng giá khí trộn
Bảng giá khí hiệu chuẩn
Bảng giá khí hỗn hợp
Bảng giá khí hỗn hợp Argon CO2
Bảng giá khí trộn nhiều thành phần
Bảng giá khí trộn P10
Bảng giá khí hiếm
Bảng giá khí Krypton
Bảng giá khí Neon
Bảng giá khí XenonGọi 0918 377766

12/06/2016

Bảng giá khí helium

Gọi 0918 377766

08/06/2016

Bảng giá thiết bị công nghiệp
Bảng giá thiết bị ngành khí
Bảng giá bơm oxy lỏng
Bảng giá bơm Nitơ lỏng
Bảng giá bơm Argon lỏng
Bảng giá bơm CO2 lỏng
Bảng giá bồn chứa Oxy lỏng
Bảng giá bồn chứa Nitơ lỏng
Bảng giá bồn chứa Argon lỏng
Bảng giá chai chưa khí
Bảng giá chai chưa oxy lỏng
Bảng giá chai chưa nitơ lỏng
Bảng giá chai chưa Argon lỏng
Bảng giá dàn hoá hơi
Bảng giá phụ tùng thiết bị siêu lạnh
Bảng giá van bình khí
Bảng giá van điều áp
Bảng giá van điều áp Gloor

Gọi 0918 377766

10/06/2016

Bảng giá khí SF6

Gọi 0918 377766

10/06/2016

Bảng giá khí Oxy

Gọi 0918 377766
10/06/2016

Bảng giá khí tinh khiết
Bảng giá khí Acetylen tinh khiết
bảng giá khí Argon tinh khiết
Bảng giá khí CO2 tinh khiết
Bảng giá khí Helium tinh khiết
Bảng giá khí Hydro tinh khiết
Bảng giá khí Krypton tinh khiết
Bảng giá khí Methane tinh khiết
Bảng giá khí N2O tinh khiết
Bảng giá khí Neon tinh khiết
Bảng giá khí Nitơ tinh khiết
Bảng giá khí Oxy tinh khiết
Bảng giá khí SF6 tinh khiết
Bảng giá khí Xenon tinh khiết
Gọi 0918 377766
10/06/2016

Bảng giá khí hóa lỏng
Bảng giá khí Argon lỏng
Bảng giá khí Helium lỏng
Bảng giá khí CO2 lỏng
Bảng giá khí Oxy lỏng
Bảng giá khí Hydro lỏng
Bảng giá khí Nitơ lỏng
Gọi 0918 377766

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
go top